INTERN REGLEMENT

Intern Reglement HC Beringen

Aangifteformulier sportongeval

Aangiftesportongeval

Medisch attest competitie (AANGEWEZEN VANAF DE 14DE VERJAARDAG - verplicht vanaf DE 16de verjaardag)

Medisch Attest

Tegemoetkoming lidgeld mutualiteiten

Christelijke Mutualiteit
De Voorzorg
Liberale Mutualiteit
Vlaams Neutraal Ziekenfonds

lokaal fonds beringen - RAP OP STAP

Flyer Lokaal Fonds Vrijetijdsparticipatie 2022
Invuldocument VTP Beringen

JEUGDBELEIDSPLAN HC BERINGEN 2023 2024

Jeugdbeleidsplan HC Beringen 2023 2024