INTERN REGLEMENT

Intern Reglement HC Beringen

Aangifteformulier sportongeval

Aangiftesportongeval

Medisch attest competitie (verplicht vanaf J14)

Medisch Attest

Tegemoetkoming lidgeld mutualiteiten

Christelijke Mutualiteit
De Voorzorg
Liberale Mutualiteit
Vlaams Neutraal Ziekenfonds

lokaal fonds beringen

Flyer Lokaal Fonds Vrijetijdsparticipatie Aug 2020
Invuldocument Lokaal Fonds Beringen