DISCLAIMER

Deze website is eigendom van hcberingen.be

Contactgegevens:

Handbalclub Beringen vzw

Kanaalstraat 30

3582 Koersel

België

E-mail: hcberingen@gmail.com

Ondernemingsnummer : 0751.904.903

 

Door de gebruik te maken van deze website, verklaart U zich uitdrukkelijk akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze site, met inbegrip van logo’s, teksten, fotomateriaal, beelden of andere materialen zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het intellectueel eigendom berust bij HC Beringen vzw of rechthoudende derden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HC Beringen vzw is het niet toegestaan de inhoud op deze website te kopiëren, hergebruiken of op andere manieren openbaar te maken.

 

Inhoud website

HC Beringen vzw streeft naar een website waarin de informatie steeds actueel, juist en nauwkeurig is. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie onjuistheden bevatten, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij behouden ons het recht om de inhoud van de website en voorkomende materialen op elke moment aan te vullen, wijzigen of verwijderen zonder enige voorafgaande mededeling.

 

Links naar externe websites of pagina’s van derden

Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden. Het plaatsen van deze hyperlinks houdt niet in dat er een relatie bestaat tussen HC Beringen vzw en de externe websites en impliceert op geen enkel wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud van deze websites.  Handbalclub Beringen vzw heeft geen controle over de inhoud van deze externe websites en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de externe websites.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar HC Beringen vzw haar maatschappelijke zetel heeft bevoegd.