REGLEMENTERING & GEDRAGSCODES

 

Als lid van de Vlaamse Handbalvereniging valt onze club onder de reglementering van de Vlaamse Handbalvereniging (VHV) en Koninklijke Belgische Handbalbond (KBHB).

Al onze leden, maar ook niet-leden die meedoen aan activiteiten van de club (vb. vrijwilligers) dienen zich te houden aan het tuchtreglement en de gedragscodes van de VHV.

De reglementen kan je terugvinden op de site van de VHV via volgende link:

Reglementering & Gedragscodes