PRIVACYVERKLARING

HC Beringen vzw, gevestigd aan Kanaalstraat 30, 3582 Koersel, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.hcberingen.be

Kanaalstraat 30

3582 Koersel

België

+32 496 64 39 26

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

HC Beringen vzw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van HC Beringen vzw en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan HC Beringen vzw verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

 

DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door HC Beringen vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Het versturen van nieuwsbrieven, reclamefolders, uitnodigingen en algemene communicatie.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • HC Beringen vzw analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • HC Beringen vzw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

BEWAARTERMIJN

HC Beringen vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN

HC Beringen vzw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

WEBSITEBEZOEK

Op de website van HC Beringen vzw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. HC Beringen vzw gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

COOKIES

HC Beringen vzw maakt gebruikt van cookies om bezoekers van de website te onderscheiden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. HC Beringen vzw gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Hou er wel rekening mee dat bepaalde elementen op onze website niet correct kunnen verschijnen, of dat bepaalde applicaties niet zullen kunnen gebruikt worden.

Door gebruik te maken van de website stemt de bezoeker uitdrukkelijk in met het beheer van de cookies.

 

WIJZIGING PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HC Beringen vzw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hcberingen@gmail.com.

HC Beringen vzw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

HC Beringen vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van HC Beringen vzw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met HC Beringen vzw op via hcberingen@gmail.com.

 

KLACHTRECHT

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

 

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel. + 32 2 274 48 00

Fax. + 32 2 274 48 35

Email: contact@apd-gba.be

 

WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING

HC Beringen vzw behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen is het aangeraden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wijzigingen zullen op de website worden geplaatst of per e-mail verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.